drBeck2Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr n. med Brygida Beck – specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej przez 24 godziny na dobę, stosując metody badawcze, które odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej oraz prowadząc stałą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości badań, zgodnie z opartą na dowodach naukowych wiedzą, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi kontrolnych dla wszystkich rodzajów badań wykonywanych w laboratorium (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.)

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu:

 1. hematologii,
 2. koagulologii
 3. biochemii,
 4. immunochemii,
 5. analityki ogólnej
 6. immunologii transfuzjologicznej,
 7. mikrobiologii,

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej działają następujące pracownie:laboratorium1

 1. Hematologii i Koagulologii
 2. Biochemii i Immunochemii
 3. Badań Specjalistycznych
 4. Analityki Ogólnej
 5. Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 6. Mikrobiologii

Badania wykonywane są dla:

 1. pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Szpitala,
 2. pacjentów leczonych w Specjalistycznych Przychodniach Przyszpitalnych,
 3. pacjentów Ośrodków, z którymi Szpital zawarł umowy na wykonanie badań
 4. pacjentów prywatnych, zgodnie z obowiązującymi cennikami:

Cennikiem badań laboratoryjnych dla pacjentów prywatnych

Personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: dr n.med Brygida Beck, specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 • Agata Kłos

Specjalista ds systemu zarządzania jakością: mgr Agata Kłos

 

 

 

 

 

 • Anna ZDL

Koordynator Zespołu ds POCT specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej: mgr Anna Żyła

 

 

 

Poza ww osobami w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudniony jest następujący personel:

 • Wyższy personel medyczny (diagności laboratoryjni) - 18 osób (wśród nich specjaliści z laboratoryjnej diagnostyki medycznej - 1 osoba, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej - 2 osoby i mikrobiologii medycznej – 2 osoby)
 • Wyższy personel medyczny inny –  7 osób
 • Średni personel medyczny - 6 osób
 • Personel pomocniczy - 2 osoby

Realizujemy politykę jakości poprzez:

 1. zatrudnianie fachowego i wykwalifikowanego personelu, który stale doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalaboratorium2lifikacje,
 2. wyposażenie w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarowo–badawczą
 3. prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości,
 4. 24-godzinna dostępność dla pacjenta i kontrahenta.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej drukuje Karty identyfikacyjne grup krwi (KREWKARTY). Na jakiej podstawie wydawane są Krewkarty? 

 

Rocznie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 900 tysięcy badań.

 

riqasRicas2

nobisswiadectwo

swiadectwo2sysmex