MG 1629

 Wartość projektu - 405.000, 01 zł

Źródła finansowania:

Samorząd Województwa Mazowieckiego - 400.950, 00 zł

Środki własne: 4.050,01 zł

 

Zakres rzeczowy zadania realizowany w 2019 roku:

 

1. Wymiana detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selena Dimension Hologic - 1 szt.