Źródło finansowania:

328. 779, 00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

3 321, 00 zł - środki własne szpitala

 

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą "Naprawa tomografu komputerowego LightSpeed 16 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu" realizowanego w 2019 roku.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2019:

 

1. Wymiana lampy RTG w tomografie komputerowym LightSpeed 16 - 1 szt.