Źródło finansowania:

 

Wartość inwestycji: 9.590.639,00

Środki Województwa Mazowieckiego : 9.472.815,00

Wkład własny szpitala: 117.825,00

 

 

logo FADO stopka

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową układów klimatyzacji i wentylacji dla Bloku Operacyjnego, która ma za zadanie stworzyć i podtrzymać odpowiednie warunki temperatury i wilgoci względnej dla pobytu i pracy ludzi oraz zapobiegać infekcjom przez zmniejszenie liczby mikroorganizmów. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2019.

 

 1. Roboty budowlane
 • Prace przygotowawcze i zabezpieczające
 • Demontaż sufitów podwieszanych
 1. Roboty sanitarne

2.1 Posadowienie central

 1. Roboty elektryczne

3.1 Demontaż istniejących szaf rozdzielczych

 1. Nadzór inwestorski

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2020.

 1. Roboty budowlane
 • Prace przygotowawcze i zabezpieczające
 • Demontaż sufitów podwieszanych
 • Demontaż warstw poszycia dachu i wykonanie otworowania w stropodachu
 • Montaż podkonstrukcji pod urządzenia wentylacyjne
 • Naprawa pokrycia dachu
 • Montaż wzmocnień podciągów żelbetowych
 • Montaż sufitów podwieszanych
 1. Roboty sanitarne

2.1 Demontaż istniejących kanałów

2.2 Posadowienie central

2.3 Demontaż istniejących central

2.4 Montaż modułów recyrkulacyjnych

2.5 Montaż kanałów wentylacyjnych

 1. Roboty elektryczne

3.1 Demontaż istniejących szaf rozdzielczych

3.2 Montaż szaf rozdzielczych

3.3 WZL

3.4 Wymiana opraw oświetlenia podstawowego

 • Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z wymianą i relokacją opraw
 1. Nadzór inwestorski

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021.

 1. Roboty budowlane
  • Montaż sufitów podwieszanych
 1. Roboty sanitarne

2.1 Posadowienie central

2.2 Montaż modułów recyrkulacyjnych

 • Montaż kanałów wentylacyjnych
 1. Roboty elektryczne
 • Wymiana opraw oświetlenia podstawowego
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z wymianą i relokacją opraw
 1. Nadzór inwestorski