Źródło finansowania:

370. 529, 06 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

3 742, 72 zł - środki własne szpitala

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą "Naprawa systemu kogeneracyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu" realizowanego w 2019 roku.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2019:

 

1. wymiana turbosprężarki - 1 szt.