Źródła finansowania:

6 094 107,74 PLN – Fundusze Unii Europejskiej

1 523 526,94 PLN - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

 

Opis zakresu rzeczowego zadania: "Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych" realizowanego w latach 2019-2022:

 

Zakres Projektu obejmuje informatyzację szpitali poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitali nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

 

Zakres prac realizowanych w roku 2019:

1. Dokumentacja:

1.1. Studium wykonalności (refundacja);

Zakres prac realizowanych w roku 2020:

1. Zarządzanie projektem

2. Promocja

3. Roboty budowlano-montażowe

3.1. Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji - szt. 21

3.2. Dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia (szaf lekowych)

 

Zakres prac realizowanych w roku 2021:

1. Zarządzanie projektem

2. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia:

2.1. Stacja kliencka z komp. AIO, drukarką kodów kreskowych oraz czytnikiem kodów - szt. 2

2.2 Kolektor/Terminal danych - szt. 4

2.3. Wózki transportowe z kompletem koszy - szt. 14

2.4. Regały wraz z kompletem koszy - szt. 5

2.5. Szafa lekowa ze stacją kliencką z lodówką z kontrolą dostępu - szt. 21

2.6. Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych - szt. 21

2.7. Terminale danych - szt. 42

2.8. Karty RFID dla pracowników oddziałów - szt. 400

2.9. Wózki lekowe - szt. 21

2.10. Tace lekowe - szt. 95

2.11. Indywidualne Pojemniki dla Pacjentów (IPP) - tabletkowe - szt. 760

2.12. Indywidualne Pojemniki dla Pacjentów (IPP) - iniekcyjne - szt. 760

2.13. Ręczne etykieciarki (do naklejania kodów wewnętrznych leków własnych pacjenta) - szt. 21

2.14. Server+system+SQL Serwer - szt. 2

2.15. Urządzenie NAS (do archiwizacji danych i back up) - szt. 1

2.16. UPS - szt. 21

2.17. Dyspenser leków do magazynowania leków w aptece szpitalnej z automatycznym załadunkiem opakowań - szt. 1

3. Wdrożenie w oddziałach wraz ze szkoleniem systemu zarządzającego lekiem i art. medycznymi (zamawianie, odbiór, magazynowanie, dystrybucja oraz inwentaryzacja)

4. Bezpieczeństwo:

4.1. Oprogramowanie wspierające automatyczne rejestrowanie zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa oraz obsługę zdarzeń 

4.2. Oprogramowanie wraz z bazą danych podatności

4.3. Oprogramowanie do automatycznego wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa eUsług

4.4. Oprogramowanie do badania odporności systemów informatycznych na przełamywanie zabezpieczeń.

4.5. Oprogramowanie do planowania, realizacji, monitorowania audytów bezpieczeństwa i działań podejmowanych w ich wyniku

4.6. Oprogramowanie do monitorowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do świadczenia eUsług z funkcją korelacji zdarzeń bezpieczeństwa

4.7. Licencje do szyfrowania: ochrona EDM, przestrzeń szyfrowanej chmury, audyt bezpieczeństwa, monitoring i zakup narzędzi informatycznych przeznaczonych do monitorowania systemu teleinformatycznego.

 

Zakres prac realizowanych w roku 2022:

1. Zarządzanie projektem

2. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia:

2.1. Licencja systemu do zarządzania lekiem w szpitalu - szt. 2

2.2. Licencja systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych - szt. 21

2.3. Kolektor/Terminal danych licencja systemu do zarz. potwierdzeniem rozchodu leków na pacjenta - szt. 42

2.4. Integracja ze Szpitalnym Systemem HIS, Oddziały Szpit. (Ruch Chorych, Zlecenia elektroniczne, EKZ) - szt. 1

2.5. Sterownik kontroli dostępu do modułów magazynowych szafy - licencja - szt. 21

2.6.CAL Device WinServer+CAL Device SQLServer licencja serwerowa - szt. 21

2.7. Oprogramowanie antywirusowe - szt. 22

2.8. Elektroniczna karta znieczuleń - komputery - szt. 9

2.9. Elektroniczna karta znieczuleń - licencje - szt. 35

3. Bezpieczeństwo:

3.1. Oprogramowanie wspierające automatyczne rejestrowanie zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa oraz obsługę zdarzeń

3.2. Oprogramowanie wraz z bazą danych podatności

3.3. Oprogramowanie do automatycznego wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa eUsług

3.4. Oprogramowanie do badania odporności systemów informatycznych na przełamywanie zabezpieczeń

3.5. Oprogramowanie do planowania, realizacji, monitorowania audytów bezpieczeństwa i działań podejmowanych w ich wyniku

3.6. Oprogramowanie do monitorowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do świadczenia eUsług z funkcją korelacji zdarzeń bezpieczeństwa

3.7. Licencje do szyfrowania: ochrona EDM, przestrzeń szyfrowanej chmury, audyt bezpieczeństwa, monitoring i zakup narzędzi informatycznych przeznaczonych do monitorowania systemu teleinformatycznego. 

Link do postępowania przetargowego