DSC 0131Wartość projektu: 1.744.641,27 PLN

Źródła finansowania:

1.727.194,86 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
17.446,41 PLN - środki własne

Celem zadania była modernizacja pomieszczeń szpitalnych w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, która obejmowała oddziały: rehabilitacji, onkologii ogólnej, wewnętrznego I, neurologii, wewnętrznego II, ginekologiczno-położniczego.

W ramach realizacji zadania wykonano w budynku D nowe węzły sanitarne, utworzono w każdym z nich po jednej łazience dla niepełnosprawnych oraz przebudowano 88 szt. istniejących łazienek.  W ramach prac dokonano wymiany pionów kanalizacyjnych, rur i odpływów (wymiana żeliwnych rur na PCV), wymiany kabin natryskowych, umywalek, ustępów, wykonano instalację wentylacji wymuszonej, ponadto pomieszczenia zostały umalowane, ułożono glazurę, wymieniono baterie w gabinetach zabiegowych na łokciowe, wykonano posadzki, wymieniono drzwi, wykonano roboty elektryczne tj. montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED oraz włączników i gniazd.

Ponadto na każdym oddziale zostały utworzone pomieszczenia do przechowywania zwłok, oczekujących do przewiezienia do Zakładu Patomorfologii.
Wykonanie modernizacji oraz dostosowanie oddziałów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zdecydowany sposób poprawiło komfort pacjentów przebywających w Szpitalu oraz w znaczący sposób ułatwiło prace personelowi medycznemu. Szpital zapewnia wysoki standard leczenia w przyjaznych warunkach, zgodnych z obowiązującym standardami leczenia. Znacząco zostaną zmniejszone koszty eksploatacyjne Szpitala.

logo FADO stopka