MG 1656Wartość projektu: 7.268.320,42 PLN

Źródła finansowania:

7.193.142,00 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
755.178,42 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono:

1. 4- respiratory dla potrzeb Oddziału Neurologicznego- Pododdział Udarowy
2. Echokardiograf dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci
3. 3- kardiomonitory dla Oddziału Chirurgii
4. Doposażenie pracowni elektrofizjologii i radiologii interwencyjnej:

 • System mapowania elektroanatomicznego
 • Aparat RTG ramię C wraz z niezbędnym osprzętem
 • Stół operacyjny, przezierny RTG

5. RTG  cyfrowe do zdjęć kostnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz adaptacją pomieszczenia
6. Wymiana sprzętów na Oddziale Ginekologii:

 • System KTG wraz z zakupem aparatów KTG

7.   Laser okulistyczny dla Poradni Okulistycznej
8.   8- aparatów do znieczulania wraz z niezbędnym osprzętem
9.   Doposażenie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 • Aparat EKG
 • Defibrylator

10. Doposażenie Oddziału Neonatologii

 • 2- inkubatory otwarte
 • 3- cieplarki
 • Aparat USG do badań wcześniaków
 • 4- kardiomonitor
 • 3- lampy do fototerapii

11. Cewka do rezonansu do badań głowy i wszystkich odcinków kręgosłupa
12. Stół do cięć cesarskich
13. 2- Kardiomonitory dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii
14. 4- respiratory dla Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej

Zakup wyżej wymienionych sprzętów pozytywnie wpłynął na funkcjonowanie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp.  zo. o. w Radomiu. Wymiana  sprzętów znacznie podniosła jakość świadczonych przez nasz Szpital usług, usprawniła pracę wielu oddziałów i pracowni.

Zakup nowych urządzeń zminimalizował koszty związane z częstymi naprawami i zakupami części zamiennych do starych, wyeksploatowanych aparatów. Ponadto zlikwidowano przestoje związane z unieruchomieniem aparatów z uwagi na częste awarie, a tym samym spowodowało to efektywne wykorzystanie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

logo FADO stopka