50 000,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego zadania pod nazwą: "Zakup śluz izolacyjnych w ramach walki z COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w 2020 roku.

 

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż 10 śluz izolacyjnych służących do oddzielenia tzw. części czystej od brudnej.