Źródła finansowania:

621 937, 80 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

                                                     logo FADO stopka

Opis zakresu rzeczowego Zadania "Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w roku 2020:

Zakres Zadania obejmuje doposażenie oddziałów dziecięcych: neonatologii, pediatrii i chirurgii dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2020:

1. Aparat USG - 1 szt.

2. Zestaw 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania - 1 zestaw

3. Lampa operacyjna - 1 szt.

4. Zestaw mebli medycznych do Sali operacyjno-zabiegowej - 1 zestaw

5. Respirator neonatologiczny - 1 szt.

6. Bilirubinometr - 2 szt.

7. aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu - 1 szt.

8. Zestaw 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania - 1 zestaw

9. Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej - 2 zestawy

10. Lampa zabiegowa - 2 szt.

 

Aneks

Źródła finansowania:

621 937, 80 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego w dwóch transzach: 478 387, 80 zł w 2020 roku i 143 550, 00 zł w 2021 roku.

Opis zakresu rzeczowego Zadania "Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w roku 2020:

Zakres Zadania obejmuje doposażenie oddziałów dziecięcych: neonatologii, pediatrii i chirurgii dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2020:

1. Aparat USG - 1 szt.

2. Zestaw 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania - 1 zestaw

3. Lampa operacyjna - 3 szt.

4. -

5. -

6. Bilirubinometr - 2 szt.

7. Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu - 1 szt.

8. Zestaw 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania - 1 zestaw

9. Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej - 2 zestawy 

10. - 

11. Zestaw mebli medycznych do sali operacyjnej - 1 zestaw

12. Zestaw mebli do sali zabiegowej - 1 zestaw 

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

1. Respirator neonatologiczny - 1 szt. 

 

chdziec 1  chdziec 2  chdziec 3  chdziec 4  chdziec 5  chdziec 6  chdziec 7  chdziec 8  chdziec 9  chdziec 10  chdziec 11  chdziec 12  chdziec 13  chdziec 14  chdziec 15  chdziec 16  chdziec 17  chdziec 18  chdziec 19