Źródła finansowania:

127 571, 25 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

         logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą "Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w 2021 roku.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

 

1. Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL poprzez wymianę kompresora tlenu - 1 szt.

 

MR