Źródła finansowania:

Kwota dofinansowania  79.452.997,97 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość Zadania 80.255.553,51 zł 

 

logo Mazowsza

 

Województwo zobowiązuje się przekazać dotację w następujących transzach:

1) 2 231 249,58 zł w roku 2021;

2) 43 735 050,42 zł w roku 2022;

3) 33 486 697,98 zł w roku 2023.

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą: "Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w latach 2021-2023.

 

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wybudowaniu 3-kondygnacyjnego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego połączonego funkcjonalnie z budynkiem głównym nadziemnym łącznikiem wraz z infrastrukturą zewnętrzną, parkingiem i drogami wewnętrznymi. W części podziemnej obiektu znajdować się będzie garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi, na parterze pomieszczenia SOR i ambulatorium, na I piętrze poczekalnia i łącznik. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty prac przygotowawczych, tj. aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz dokumentacja przetargowa, a także koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. 

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2021:

1. Prace przygotowawcze:

1.1. Dokumentacja kosztorysowa - aktualizacja,

1.2. Dokumentacja przetargowa;

2. Roboty budowlno-montażowe;

3. Nadzór inwestorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

1. Roboty budowlano-montażowe;

2. Nadzór inwestorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Roboty budowlano-montażowe;

2. Nadzór inwestorski;

3. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia;

4. Nadzór inwestorski.

 

 FOTORELACJA Z INWESTYCJI