Źródła finansowania:

 1 973 743,20 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
Sp. o.o.” realizowanego w 2022 roku. 

Zakres rzeczowy Zadania obejmuje zakup sprzętu medycznego z zakresu neurochirurgii na rzecz Klinicznego Oddziału Neurochirurgii.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:

1. Zakup i dostawa mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego wraz z osprzętem  1 komplet.