Źródła finansowania:

325 242,90  - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędną aparaturę, realizowanego w 2022 roku.


Zakres Zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. 
Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2022:


1. Barwiarka histologiczna 1 szt.

2. Drukarka do kaset histopatologicznych 1 szt.