Źródło finansowania:

575 972,10  - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja realizowanego w 2023 roku.

 

Zakres Zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i adaptacji Traktu Porodowego oraz odcinka C Klinicznego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej