Źródło finansowania:

1 545 588,28 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu realizowanego w 2023 roku.


Zakres rzeczowy Zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż mikroskopu operacyjnego, respiratora dyszowego oraz nawigacji chirurgicznej elektromagnetycznej wraz z adaptacją pomieszczenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu służących do wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu otolaryngologii onkologicznej.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Mikroskop operacyjny 1 szt.

2. Respirator dyszowy 1 szt.

3. Nawigacja chirurgiczna elektromagnetyczna 1 komplet wraz z adaptacją pomieszczenia