SzpitalJozefow 25 VII 2018r. 042Kierownik: lek. Grzegorz Krawczyk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

tel. do sekretariatu: 48 361-33-00

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Izabela Wąsik spec. pielęgniarstwa operacyjnego

tel. 48 361-48-47

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

Blok operacyjny zlokalizowany jest na I pietrze budynku głównego szpitala w skrzydle K między Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.Stanowi on zamkniętą komórkę organizacyjną chronioną wydzielonymi traktami komunikacji dojazdowej i wyjazdowej, stref wejścia  i wyjścia oraz śluzy. Jednostka posiada 9 sal operacyjnych, w tym jedną salę operacyjną hybrydową. Pacjenci po zabiegach do pełnego wybudzenia trafiają do sali pooperacyjnej, w której znajduje się 6 stanowisk wybudzeniowych. W Bloku Operacyjnym wykonuje się zabiegi operacyjne wielospecjalistyczne z użyciem wysokiej jakości sprzętu medycznego.Procedury medyczne wykonywane są w pełnym znieczuleniu pacjenta  przy pełnym, ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych przez cały czas trwania operacji oraz po niej na sali wybudzeń.