Kierownik Oddziału: dr Katarzyna Karczewska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

tel. do sekretariatu: 48 361-32-96

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Jolanta Piorun tel. 48 361-48-32

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-32-92

Lokalizacja: I piętro budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY

 

Poradnik pielęgnacji pacjenta z rurką tracheostomijną w warunkach domowych

 

Liczba łóżek: 11

Oddział dysponuje 11 pełnymi stanowiskami intensywnej terapii dla dorosłych o stopniu referencyjności 2.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia (np. ciężkie urazy wielonarządowe w następstwie wypadków komunikacyjnych, pierwotne i wtórne niewydolności układów oddechowego i krążenia, ostra niewydolność nerek, sepsa).

W oddziale prowadzona jest wentylacja mechaniczna, leczenie wspomagające układ krążenia, ciągłe leczenie nerkozastępcze, żywienie  do- i pozajelitowe, leczenie ciężkich zakażeń; monitoring głównych funkcji życiowych - między innymi akcji serca, ciśnienia tętniczego, gazometrii z kapnometrią, temperatury i parametrów hemodynamicznych oraz pełen zakres badań laboratoryjnych, instrumentalnych i obrazowych.

Niezbędnym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentów są czynności wykonywane przez personel pielęgniarski takie jak higiena ciała, karmienie, zapobieganie odleżynom, odsysanie zaintubowanych chorych, podaż leków: stała i okresowa oraz monitorowanie diurezy i stanu neurologicznego.

Ważnym elementem terapii na tym oddziale jest rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutów pozwalająca utrzymać czynności układu ruchowego na prawidłowym poziomie, zapobiegając przykurczom mięśni i zanikom mięśni.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (14 miejsc).

 

Wykonywane procedury