MG 1654

Kierownik Oddziału: dr n. med. Alicja Powoniak- specjalista pediatrii i neonatologii.

Tel. 48 361 49 74

Kierownik Zespołu Położniczego mgr Beata Smolaga

Tel. 48 361 49 75

Dyżurka położnych - odcinek septyczny: 48 361 33 07

Dyżurka położnych - OIOM -  48 361 33 08

 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

Szczepienia okresu noworodkowego. Program edukacyjny skierowany do matek/opiekunów prawnych dziecka

 

Pielęgnowanie noworodka. Program edukacyjny skierowany do rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka 

 

Personel Lekarski:

Lekarze specjaliści pediatrii oraz neonatologii zarówno z dużym doświadczeniem jak i młodzi szkolący się stale podnoszący swoje kwalifikacje, uczestniczą w sympozjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim. Lekarze posiadają kwalifikacje w zakresie ultrasonografii noworodka ( przezciemiączkowe, ECHO serca), zakładania centralnych kaniul żylnych oraz prowadzenia leczenia oddechowego i żywienia pozajelitowego.

Personel Pielęgniarski:

14 doświadczonych położnych  ze specjalizacją neonatologiczną.

W skład zespołu położnych opiekujących się noworodkiem wchodzą certyfikowane położne laktacyjne z tytułem międzynarodowy konsultant laktacyjny IBCLC .

Ścisła współpraca z :

-Neurologopeda – mgr Sylwia Michalczewska

-Rehabilitanci: mgr Izabela Wołek, posiadająca certyfikat NDT-Bobath Baby;

mgr Wojciech Solarz - specjalista pielęgnacji ogólnorozwojowej noworodka oraz rehabilitacji wczesnorozwojowej.

-Kardiolog dziecięcy- dr Izabela Kozieł- Louroudijatis- możliwość wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca, zaburzeń rytmu serca i innych zaburzeń hemodynamicznych.

 MG 1656-Chirurg dziecięcy – możliwość wczesnej interwencji chirurgicznej. Pełna opieka nad pacjentem po zabiegu chirurgicznym.

-Ortopeda - konsultacje i wczesne leczenie wrodzonych problemów układu kostno-stawowego.

 

Systematycznie realizowana współpraca ze Szpitalnym Komitetem ds Zakażeń / monitorowanie epidemiologiczne /redukuje ryzyko zakażeń szpitalnych, których problem dotyka szpitali na całym świecie.

Zapewniamy możliwość całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej oraz mikrobiologicznej.

 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym:

Pełne wyposażenie stanowisk intensywnej terapii noworodka:

- 2 aparaty USG – wykonujemy badania p/ciemieniowe, screening wad serca, przesiewowe badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych, USG jamy brzusznej, USG płuc,

- przyłóżkowy aparat RTG,

- respiratory,

- aparaty do nieinwazyjnego leczenia oddechowego nCPAP,

- aparaty do leczenia oddechowego metodą wysokich przepływów HFNC,

- cieplarkę transportową z Infant Flow transportowym pozwalającĄ na transport najciężej chorych dzieci w pełnym zabezpieczeniu oddechowym z sali porodowej do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka,

- pompy infuzyjne,

- lampy ledowe do fototerapii,

- kardiomonitory, pulsoksymetry, glukometry, bilirubinometr do przezskórnego, nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny,

- ciepłe gniazdka - podgrzewane materacyki w celu zabezpieczenia termoregulacji po wyjęciu wcześniaka z cieplarki.

 

 MG 1655STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział składa się z 3 odcinków :

11 łóżeczek w systemie rooming-in, gdzie nieprzerwanie przebywa zdrowy noworodek razem z mamą w 1 i 2 osobowych przestronnych salach, co pozwala na nawiązanie więzi emocjonalnej, ciągłą opiekę nad dzieckiem, cieszenie się macierzyństwem od pierwszych godzin po porodzie .

Wszystkie czynności pielęgnacyjne, badanie lekarskie oraz zabiegi odbywają się w obecności rodziców.

Mama może opiekować się swoim noworodkiem na ile pozwala jej stan zdrowia, ale w każdej chwili może liczyć na pomoc dla siebie oraz dziecka ze strony personelu.

Propagujemy ideę karmienia piersią, uczymy technik przystawiania noworodka do piersi.

Nasze położne służą fachową pomocą przy pielęgnacji, kąpieli noworodka, udzielają wsparcia laktacyjnego.

Do dyspozycji mam znajduję się pokój laktacyjny wyposażony w laktatory, potrzebny sprzęt do pozyskiwania pokarmu, materiały edukacyjne oraz życzliwą pomoc certyfikowanych położnych.

Ojciec i najbliższa rodzina są zawsze mile widziani na Oddziale od porodu do opuszczenia szpitala.

5 stanowisk opieki pośredniej, gdzie kontynuowana jest opieka i leczenie noworodka po zakończeniu intensywnej terapii. Tutaj również leczone są dzieci z łagodnymi problemami okresu noworodkowego, noworodki przyjmowane z domu lub innych szpitali, nie wymagający intensywnej terapii.

3 w pełni wyposażonych stanowisk do intensywnej terapii noworodka.

 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do ratowania ciężko chorych i skrajnie niedojrzałych wcześniaków (najmniejsze uratowane dziecko, jakie urodziło się w naszym szpitalu ważyło 430 g).

W 3 klimatyzowanych przestronnych salach leczone są noworodki z szerokim zakresem patologii wymagających leczenia oddechowego i/lub żywienia pozajelitowego, monitorowania funkcji życiowych.

Staramy się rozpoczynać procedurę kangurowania nawet najmniejszych noworodków, jak tylko stan kliniczny na to pozwala. Posiadamy profesjonalne fotele do kangurowania na każdej sali.

Rodzice mogą przebywać ze swoim nowo narodzonym dzieckiem w odcinku intensywnej terapii bez ograniczeń.

 

 MG 1657Mamy wcześniaków mają do dyspozycji pokój laktacyjny z możliwością pozyskiwania, przechowywania i zamrażania pokarmu pod ścisłym nadzorem położnych dbających o przestrzeganie procedur wewnątrzoddziałowych.

Procedury wykonywane w oddziale to:

Bezpośrednio po porodzie, jeśli tylko stan zdrowia dziecka i mamy pozwalają realizujemy kontakt „skóra do skóry" na brzuchu mamy, inicjując zarazem wczesne przystawienie do piersi. W przypadku porodu drogą cięcia cesarskiego zachęcamy tatę do pierwszego kontaktu „skóra do skóry” ze swoim nowo narodzonym dzieckiem w oczekiwaniu na mamę .

Profilaktyczna podaż Vit. K bezpośrednio po porodzie w celu zapobiegania chorobie krwotocznej noworodka.

Przesiewowy test pulsoksymetryczny w celu wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca w przypadku nieprawidłowego wyniku testu wykonywane jest badanie echokardiograficzne.

Zabieg Credego - w celu zapobiegania zakażeniom przedniego odcinka oka.

U 100% noworodków realizowane jest przesiewowe badanie słuchu, dzieci z nieprawidłowym wynikiem konsultowane są po wypisie w Poradni Audiologicznej w tut. szpitalu.

Szczepienia p/ko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby B.

Obowiązkowe testy przesiewowe w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych pobierane po 48 godz. życia oraz w ramach współpracy z ośrodkami klinicznymi w Warszawie i Lublinie okresowo wykonywane są badania pilotażowe w kierunku innych chorób wrodzonych nie wykonywanych rutynowo w Polsce np. niedoboru alfa1 antytrypsyny, galaktozemii, niedoboru dehydrogenazy glukozo6fosforanowej, wrodzonego przerostu kory nadnerczy, ryzyka wystąpienia cukrzycy typu I - po uprzednim uzyskaniu zgody Rodziców na takie badanie.

 MG 1659Propagujemy i wspieramy mamy noworodków w inicjacji laktacji i kontynuowaniu jej po wypisie z oddziału.

W przypadku problemów podejmujemy starania w celu zidentyfikowania przyczyny przy współpracy z neurologopedą oraz certyfikowanymi położnymi. Wykonujemy zabieg wczesnego podcinania krótkiego wędzidełka języka (frenotomii) u noworodka - jeśli jest przyczyną zaburzeń w odruchu ssania i  niepowodzeń laktacyjnych. Zapobiegając w ten sposób dalszym powikłaniom, jak nadmierne połykanie powietrza i kolka gazowa, wady wymowy, wady zgryzu itd.

W oddziale prowadzone są 3 razy w tygodniu bezpłatne warsztaty dla Rodziców prowadzone przez mgr Wojciecha Solarza dotyczące codziennej pielęgnacji, kąpieli, karmienia i przewijania noworodków.

Noworodki urodzone przedwcześnie są  objęte są badaniami w kierunku retinopatii wcześniaków w 4 tyg. życia zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 

Dalsza opieka okulistyczna po wypisie do domu realizowana jest w przyszpitalnej Poradni Okulistycznej przez wykwalifikowanych lekarzy okulistów.

Zakres świadczeń medycznych wysokospecjalistycznych:

Intensywna terapia noworodka

Terapia surfaktantem

Żywienie pozajelitowe

Cewnikowanie naczyń centralnych /pępowinowych oraz z dostępu obwodowego/

Diagnostyka i leczenie patologii okresu noworodkowego/żółtaczki, zakażenia, niedokrwistości - stosujemy leczenie czynnikiem wzrostu/

Fototerapia przy łóżku matki,

Diagnostyka ultrasonograficzna i radiologiczna wad wrodzonych: ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, układu moczowego.

Diagnostyka ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego - problemy po krwawieniach do oun, poszerzenie układu komorowego, wady rozwojowe.

 MG 1653Diagnostyka kardiologiczna – ścisła bieżąca współpraca z kardiologiem dziecięcym.

Wcześniaki od 4 tyg. życia pourodzeniowego poddawane są badaniom okulistycznym w kierunku retinopatii wcześniaczej.

Wczesna stymulacja rozwoju przez wykwalifikowanych rehabilitantów już podczas pobytu w naszym Oddziale.

Dysponujemy 24-godzinnym transportem wysokospecjalistyczną karetką reanimacyjną ,,N” z kompletnym stanowiskiem do intensywnej terapii przeznaczoną do transportu noworodków

Transport nadzoruje lekarz specjalista neonatolog/pediatra.

Po wypisie z oddziału obejmujemy opieka wielospecjalistyczną nad noworodkim z powikłanym okresem okołoporodowym w Poradni Patologii Noworodka czynnej 3 dni w tygodniu.

Poradnia Laktacyjna czynna od poniedziałku do piątku w godz.11.00-14.30 gabinet ginekologiczny na I piętrze tel.48 361 48 93 oraz całodobowo pod tel. 48 361 32 89.

Porady laktacyjne są odpłatne, udziela je Konsultant Laktacyjny IBCLC mgr Ewa Wybraniec.

W trakcie porady można uzyskać:

ocenę stanu zdrowia dziecka,

ocenę techniki karmienia,

ocenę mechanizmu ssania,

odpowiedzi na wszelkie pytania związane z karmieniem naturalnym.

 

Oddział Neonatologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu neonatologii  - 5 miejsc oraz staży kierunkowych w zakresie neonatologii - 2 miejsca.

Wiemy jak ważny jest dla Rodziców czas narodzin Dziecka, rozumiemy troskę i lęk o zdrowie noworodka dlatego jesteśmy gotowi udzielić fachowej odpowiedzi na każde pytanie, aby dać Państwu poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

 

Wykonywane procedury