IMG 20230907 094418Kierownik: lek. Tomasz Szymański, specjalista neurochirurg

tel. do sekretariatu 48 361 -32- 42

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Elżbieta Wesołowska

tel. 48 361-49-68

Dyżurka pielęgniarek tel.48 361-32-44

Lokalizacja: I piętro - budynek główny szpitala

Liczba łóżek : 12

Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób układu nerwowego tj.:

  1. Guzów mózgowia i kanału kręgowego , w tym biopsji stereotaktycznej głęboko położonych guzów, usuwanie guzów z wykorzystaniem neuronawigacji.

2 . Operacyjne leczenie malformacji naczyniowych tętniaków, naczyniaków.

3.Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków i zniekształceń naczyniowych mózgowia.

4.Urazów czaszkowo - mózgowych w tym leczenie krwiaków wewnątrzczaszkowych, złamań kości czaszki

z wgłobieniem, ubytków kości czaszki, płynotoków.

  1. Leczenie wodogłowia.
  2. Chorób kręgosłupa w tym dyskopatii szyjnych i lędźwiowych z zastosowaniem implantów, endoskopowe leczenie dyskopatii lędźwiowej.
  3. Leczenie przezskórne złamań osteoporotycznych kręgosłupa - wertebroplastyki i kyfoplastyki

8.Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa z założeniem stabilizacji przeznasadowej i międzytrzonowej.

9.Uszkodzeń nerwów obwodowych: pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych, zespołów cieśni nadgarstka i uszkodzeń nerwu łokciowego,guzów nerwów obwodowych, uszkodzeń splotu barkowego

10 Leczenie operacyjne spastyki poprzez wszczepienie pompy baklofenowej.

11.Operacyjne leczenie bólu przez wszczepienie neurostymulatora rdzeniowego u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa.

 MG 4980Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem i pełnym wyposażeniem sali operacyjnej, między innymi najnowocześniejszym mikroskopem operacyjnym , aspiratorem ultradźwiękowym, neuronawigacją, pełnym zestawem narzędzi operacyjnych, salą hybrydową do zabiegów endowaskularnych i śródoperacyjnym aparatem rentgenowskim.

W oddziale istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki chorób układu nerwowego. Dzięki współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej wykonujemy tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, angiotomografię komputerową, angiorezonans naczyniowy, EMG, dopplerowski przepływ krwi przez naczynia wewnątrzczaszkowe, cyfrową angiografię substrakcyjną naczyń mózgowia.

Odpowiednio wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek gwarantuje leczenie na wysokim poziomie- pełnoprofilowe leczenie neurochirurgiczne.

Lekarze specjaliści ze Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii zapewniają chorym stałą opiekę ambulatoryjną w Poradni Neurochirurgicznej.

Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji inne specjalności - 2 miejsca.

 

Wykonywane procedury