MG 1364Kierownik Oddziału Rehabilitacji: lek. Agnieszka Zawadzka – specjalista rehabilitacji medycznej

tel.48 361-49-26

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Renata Cwalina

tel. 48 361-49-28

Kierownik zespołu Fizjoterapeutów: mgr Katarzyna Moskwa

tel. 48 361-49-65

tel. do sekretariatu: 48 361-38-00

tel. gabinet lekarski 48 361-38-03

Dyżurka pielęgniarek odcinek C tel. 48 361-35-22

Dyżurka pielęgniarek odcinek D tel. 48 361-38-04

Lokalizacja: VIII odcinek D i C budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

 

Program edukacyjny dla pacjentów i ich rodzin po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 

 

Liczba łóżek: Oddział Rehabilitacji 25

Liczba łóżek: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 25

Oddział Rehabilitacji prowadzi leczenie pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu będącą następstwem:

  • zmian pourazowych,wad wrodzonych, schorzeń zapalnych tkanki łącznej, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, osteoporozy, uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń wywołanych bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz wadami postawy.W Oddzile Rahabilitacji wykonywane są następujące procedury medyczne:
  1. Konsultacje lekarskie
  2. Postępowania usprawniające ocenę skuteczności leczenia:

- kinezyterapia

- indywidualnie dobrane dla pacjenta ćwiczenia usprawniające,

- nowoczesne metody reedukacji nerwowo-mięśniowej;

- mobilizacja stawów;

- pionizacja czynna, bierna i nauka chodzenia.

  1. Fizykoterapia:

- elektroterapia;

- światłolecznictwo,

- laseroterapia;

- krioterapia miejscowa;

- magnetoterapia;

- terapia ultradźwiękami;

- masaż.

  1. Terapia neurologopedyczna.
  2. Terapia psychologiczna.
  3. Terapia zajęciowa.

 MG 1367Pacjenci przyjmowani są do Oddziału po konsultacjach lekarskich bezpośrednio z innych oddziałów szpitalnych. Chorzy ze schorzeniami przewlekłymi oczekują na planowe przyjęcie. Oddział jest zabezpieczony całodobowo opieką lekarską i pielęgniarską.

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadzimy kompleksowe leczenie usprawniające pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego: po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, operacjach obwodowego i centralnego układu nerwowego oraz ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatią, zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartii. Prowadzimy terapię funkcjonalną pomagającą przywrócić pacjentom samodzielność w czynnościach dnia codziennego oraz aktywność społeczną. Dopełnieniem kompleksowej rehabilitacji neurologicznej są zajęcia w pracowni terapii zajęciowej. Każdy pacjent z dysfunkcją dotyczącą kontaktu werbalnego i procesów poznawczych objęty jest opieką psychologiczną i logopedyczną.

Terapia prowadzona jest przez profesjonalny zespół medyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, terapeutów zajęciowych.

 

Wykonywane procedury - rehabilitacja

Wykonywa procedury - rehabilitacja neurologiczna