DSC 0352Kierownik Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej: lek. Wojciech Papiewski specjalista pulmonolog, specjalista onkologii klinicznej

tel. do sekretariatu: 48 361-30-69

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Joanna Sępka

tel. 48 361-49-25

Dyżurka pielęgniarek parter tel. 48 361-30-64

Dyżurka pielęgniarek piętro tel. 48 361-31-03

Lokalizacja: piętrowy pawilon południowo - zachodnie skrzydło budynku głównego szpitala

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

 

Edukacja pacjentów stosujących tlenoterapię 

 

Program edukacyjny skierowany do pacjentów leczonych cytostatykami z powodu choroby nowotworowej płuc - ukierunkowany na pacjentów i ich rodziny 

 

Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu 

 

 

Liczba łóżek: 52, w tym 4 łóżek do intensywnej opieki medycznej

W Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej leczeni są pacjenci z:

 • przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP)
 • astmą oskrzelową
 • zapaleniem oskrzeli
 • zapaleniem płuc
 • nowotworami płuc
 • nowotworami śródpiersia i opłucnej
 • sarkoidozą
 • odmą opłucnową
 • ropniakiem opłucnej

Procedury wykonywane w Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej:

 • chemioterapia raka płuca;
 • bronchofiberoskopie, bronchoskopie klasyczne
 • punkcje, biopsje - bez bronchoskopii;
 • badania spirometryczne, testy inhalacyjne, gazometryczne krwi, EKG;
 • leczenie przewlekłej niewydolności oddychania, w tym: respiratoroterapia i nieinwazyjne wspomaganie wentylacji;
 • inhalacje lecznicze;
 • indywidualna rehabilitacja oddechowa, głównie kinezyterapia;
 • nieograniczony dostęp do wszystkich metod leczniczych stosowanych w szpitalu;
 • Polisomnografia (PSG).

Przy Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej działa Fundacja Oddychanie założona w 1989 roku. Celem statutowym jest: poprawa stanu zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób płuc w regionie radomskim.

Ważniejszymi, stałymi formami działalności są m.in: organizacja szkoleń i konferencji naukowych, działalność wydawnicza, m.in.: Radomski Rocznik Lekarski, doroczne konferencje, wspieranie nowych metod w medycynie, pomoc w zakupach sprzętu medycznego.

Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób płuc - 5 miejsc oraz staży kierunkowych  w ramach specjalizacji: choroby wewnętrzne, reumatologia i medycyna rodzinna - 9 miejsc.

 

Wykonywane procedury