MG 1396

Kierownik Oddziału Okulistyki: lek. Zbigniew Kiciak specjalista chorób oczu

tel. do sekretariatu: 48 361-39-94 lub 48 361-48-63

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:
mgr Alicja Siczek
tel. 48 361-48-49

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-39-98 lub 48 361-39-90


Lokalizacja: VIII piętro budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY

Wykryj jaskrę - ocal wzrok  


Liczba łóżek: 6

W ramach Oddziału działa sala operacyjna na której wykonywane są zabiegi głównie w znieczuleniu miejscowym przy użyciu kropli oraz w znieczuleniu okołogałkowym. Operacje zaćmy - wykonywane są nowoczesną, i bezpieczną metodą, fakoemulsyfikacji w znieczuleniu kroplowym. Nie wymagają zakładania szwów. Umożliwiają szybki powrót do zdrowia i normalnych codziennych zajęć. Operacje przeciwzaćmowe(soczewki jednoogniskowe ,soczewki toryczne), jednoczasowe operacje jaskry i zaćmy z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej,operacje witrektomii (TPPV),jednoczasowe operacje zaćmy i witrektomii (TPPV),pourazowe zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego.

Diagnostyka i leczenie schorzeń: zapalenia ostre oczodołu, zapalenia przewlekłe oczodołu, wytrzeszcz oczodołu, zapalenie gruczołu łzowego, inne zaburzenia gruczołu łzowego, zapalenie dróg łzowych ostre, jęczmień, zapalenia głębokie powiek,gradówka,zapalenia skóry powiek pochodzenia zakaźnego,zapalenia skóry powiek poch. nie zakaźnego, podwinięcie powieki, odwinięcie powieki, niedomykalość powiek, opadnięcie powiek, zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek okołoocznych, zapalenie ostre spojówek, zapalenie przewlekłe spojówek, zapalenie brzegów powiek i spojówek, inne zapalenia spojówek, skrzydlik, zwyrodnienia spojówek, blizny spojówkowe, zaburzenia naczyń krwionośnych spojówek i torbiele, wrzód rogówki, zapalenia rogówki powierzchowne o różnej etiologii, zapalenia rogówki miąższowe i głębokie, zwyrodnienia rogówki, zapalenia twardówki i nadtwardówki, zapalenia ostre i podostre tęczówki i c. rzęstkowego, przewlekłe zapalenie tęczówki i c. rzęstkowego, zaburzenia naczyniowe tęczówki i c. rzęstkowego, zrosty i rozerwania tęczówki i c. rzęstkowego, zapalenia ogniskowe naczyniówkowo-siatkówkowe, zapalenia rozsiane naczyniówkowo-siatkówkowe, inne postacie zapaleń naczyniówkowo- MG 1399siatkówkowych,blizny naczyniówki i siatkówki, zwyrodnienia błony naczyniowej, dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej, wylewy krwi i pęknięcia naczyniówki, odwarstwienie siatkówki, rozwarstwienie i torbiele siatkówki, uszkodzenia siatkówki bez odwarstwienia,otwory i błony nasiatkówkowe plamki zółtej,retinopatia cukrzycowa,  niedrożność naczyń krwionośnych siatkówki, oddzielenie warstw siatkówki, zwyrodnienie plamki, zwyrodnienia siatkówki obwodowe, zwyrodnienia siatkówki dziedziczne, inne choroby siatkówki,zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej, zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej, ciała obce wewnątrz gałki ocznej, jaskra z otwartym kątem przesącza, jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesącza,  jaskra towarzysząca chorobom soczewki, jaskra towarzysząca innym chorobom oka, zaćmy, zaburzenia refrakcji i akomodacji,zanik nerwu wzrokowego, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych, zaburzenia innych odcinków nerwów wzrokowych, rany powiek i okolicy okołoocznej, rozdarcie gałki ocznej bez wyp. tkanki wewnątrzgałkowej, rozdarcie gałki ocznej z wyp. tkanki wewnątrzgałkowej,oparzenia powiek i okolicy okołoocznej, oparzenia rogówki i worka spojówkowego, ciało obce w zewnętrznej części oka, stłuczenie oka i przydatków ocznych, nowotwory złośliwe i łagodne skóry i tarczki powiek, nowotwór złośliwy oka, nowotwory niezłośliwe oka, nowotwory niezłośliwe przydatków oka.


Rodzaje operacji: nacięcie kąta powiekowego, plastyka kąta powiekowego wg Kuhna, skrócenie szpary powiekowej wg Elschinga, zaszycie brzegów powiek, czasowe połączenie brzegów powiek, operacje rozluźnienia skóry powiekowej wg. Imre, podwinięcie powieki wg Imre, elektroliza rzęs, odwinięcie powieki - szew wg Stellera, odwinięcie powieki operacje Kunhta-Szymanowskiego w modyfikacji, Meller, plastyka skóry powiekowej przemieszczenia skóry, operacje w szczelinach urazowych powiek wg Imre, wycięcie gradówki od strony spojówki lub powiek, usuwanie prosaków, kaszaków, brodawek, mięczaków, zakaźnych, kępek żółtych, cyst powiek i spojówkowych, nacięcie ropnia worka łzowego, kauteryzacja punktów łzowych, płukanie i zgłębnikowanie dróg łzowych,operacje skrzydlika i skrzydlika nawrotowego,punkcja komory przedniej, trabeculectomia, przymrożenie ciała rzęskowego,rogówki,usunięcie zaćmy wewnątrztorebkowo,usunięcie zaćmy zewnątrztorebkowo z wszczepem przedniokomorowym lub z wszczepem tylnokomorowym,ewakuacja mas soczewkowych w zaćmie urazowej, podwójna procedura operacji: zaćma + trabeculectomia, potrójna procedura: zaćma + trabeculectomia + wszczep, operacje podwichniętej soczewki,operacje witrektomii(TPPV) bez lub z podaniem do komory ciała szklistego:gazu SF6 lub oleju silikonowego,usunięcie gałki ocznej,sklerotomia tylna, zaopatrywanie ran powiek, spojówki, rogówki, twardówki.

Zabiegi laserowe: panfotokoagulacja laserowa, fotokoagulacja ogniskowa, fotokoagulacja obwodu siatkówki (zmiany zwyrodnieniowe, otwory, retinoschizy), fotokoagulacje - macular grid,fotokoagulacja mikropulsacyjnym laserem diodowym(MPLT), kapsulotomia YAG, irydotomia YAG,diagnostyka angiograficzna chorób degeneracyjnych, zapalnych, siatkówki i naczyniówki, chorób naczyniowych siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego.

Injekcje doszklistkowe preparatów antyVEGF: (Eylea,Lucentis,Beovu) w neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem oraz preparaty (Eylea,Lucentis) w obrzęku plamki żółtej wtórnym do niedrożności naczyń żylnych siatkówki (jej gałęzi BRVO,lub żyły środkowej CRVO),cukrzycowym obrzęku plamki żółtej nie kwalifikującym się do programu lekowego,w obrzęku plamki żółtej wtórnym do zapalenia błony naczyniowej(ZBN),obrzęku plamki po zabiegu usunięcia zaćmy.

Oddział Okulistyki jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu okulistyki  - 6 miejsc.

 

Wykonywane procedury