Kierownik Oddziału Hematologii: dr hab n. med. Marzena Wątek, profesor Uniwersytetu Radomskiego - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog i transplantologii klinicznej

tel. do sekretariatu: 48 361-36 -32

 

lek. med. Jolanta Wójcik - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

lek. med. Justyna Górlicka -Szymczyk – starszy asystent, specjalista onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji z hematologii

lek. med. Julia Radwańska - młodszy asystent - rezydent w trakcie specjalizacji z hematologii

lek. med. Nadia Hulych - młodszy asystent, rezydent w trakcie specjalizacji z hematologii

lek. med. Mariya Dudych - młodszy asystent

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Iwona Zychla, specjalista opieki długoterminowej tel. 48 361-49-86

Dyżurka pielęgniarek tel: 48 361-36-27

 

Lokalizacja: VII piętro budynek główny szpitala

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

 

Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania w chorobie nowotworowej

 

Liczba łóżek: 25

Oddział Hematologii dysponuje 2 oraz 3 osobowymi salami chorych oraz salą z 2 miejscami dziennego pobytu. W ramach oddziału funkcjonuje wyodrębniony organizacyjnie gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Oddział posiada też dwie izolatki z własnym węzłem sanitarnym.

Oddział realizuje następujące świadczenia medyczne:

 • diagnostyka i leczenie niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości, nadpłytkowości, leukocytozy, leukopenii,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych i śledziony,
 • diagnostyka i leczenie przewlekłych mieloproliferacji (m.in. przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i samoistnego zwłóknienia szpiku),
 • Diagnostyka i leczenie chorób limfoproliferacyjnych

W ramach postępowania wymienionego wyżej w oddziale wykonywane są m.in. następujące procedury medyczne:

 • aspiracyjna biopsja szpiku z oceną cytologiczną, z możliwością barwień specyficznych,
 • aspiracyjna biopsja szpiku i pobranie krwi obwodowej z oceną immunofenotypową w cytometrze przepływowym,
 • trepanobiopsja szpiku z oceną histopatologiczną i immunofenotypową,
 • biopsja węzła chłonnego z oceną histopatologiczną i immunofenotypową,
 • aspiracyjna biopsja szpiku i pobranie krwi obwodowej z badaniem molekularnym i/lub FISH,
 • aspiracyjna biopsja szpiku z badaniem kariotypu.

Oddział posiada nowoczesny separator komórkowy Spectra Optia. To urządzenie do aferezy terapeutycznej. Zabieg ten wykorzystuje się w leczeniu różnego rodzaju chorób krwi, w których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednego z elementów ludzkiej krwi, a także w leczeniu nowotworów czy schorzeń autoimmunologicznych. Procedurę tę wykonuje się również przy pozyskaniu materiału biologicznego od zdrowego dawcy dla chorego biorcy. Afereza terapeutyczna polega na odseparowaniu poszczególnych elementów krwi czy osocza z krwi pełnej. To zabieg bezpieczny i skuteczny. Jej wykorzystanie zwiększa szanse naszych pacjentów na szybszy powrót do zdrowia. Zakup separatora komórkowego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.

Oddział Hematologii jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji: hematologii - 5 miejsca

Wykonywane procedury