onko3.na.stroneKierownik Oddziału: dr n. med. Małgorzata Stolarek - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej, specjalista chemioterapii nowotworów

tel: Sekretariat 48 361-38-32

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Monika Grzyb tel. 48 361-49-17

Dyżurka pielęgniarek 48 361-38-28

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

 

Program edukacyjny dla pacjenta i jego rodziny w zakresie prawidłowego odżywiania w chorobie nowotworowej

 

Liczba łóżek: 25

Lokalizacja: VII piętro budynek główny szpitala

Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej oraz z rozpoznaną chorobą nowotworową mogą być diagnozowani w ramach Oddziału Onkologii Ogólnej, Poradni Onkologicznej. W ramach Poradni prowadzona jest również diagnostyka w ramach kart DILO.

onko12Poradnia Onkologiczna zlokalizowana jest na parterze. W Poradni Onkologicznej pacjenci przyjmowani są w dni robocze w godz. od 8.00-15.00, w poniedziałki i w środy w godz. 8.00-17.00. Rocznie w ramach Poradni udzielanych jest ok. 10000 porad. Pacjenci przyjmowani są bez skierowań.

Do Oddziału Onkologii Ogólnej przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami z Poradni Onkologicznej, Poradni Lekarzy Rodzinnych, Porani Specjalistycznych, Lekarzy Dyżurnych SOR oraz na podstawie skierowań wystawionych przez Konsylium w ramach karty DILO.

W Oddziale Onkologii Ogólnej prowadzona jest diagnostyka i leczenie onkologiczne. Leczenie prowadzone jest przy użyciu środków cytostatycznych zarówno w ramach standardowej chemioterapii, jak również w ramach programów terapeutycznych. Miesięcznie podawanych jest ok. 400 kursów chemioterapii. Średni czas pobytu pacjenta w Oddziale wynosi 6 dni. Wskaźnik wykorzystania łóżek wynosi 90-100%. Wlewy cytostatyków prowadzone są w ramach miejsc dziennego pobytu w Oddziale Onkologii Ogólnej.

 

W Oddziale Onkologii Ogólnej wykonywane są następujące procedury medyczne:

 1. diagnostyka nowotworów: ustalenie rozpoznania, określenie stopnia zaawansowania wg TNM,
 2. pobieranie materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych: wykonywanie biopsji cienko i gruboigłowych, biopsje szpiku: aspiracyjne i trepanobiopsje, pobieranie materiału do badań cytologicznych drogą nakłucia jam ciała (jama opłucnowa, otrzewna),
 3. leczenie nowotworów cytostatykami zgodnie z przyjętymi standardami,
 4. leczenie w ramach programów terapeutycznych,
 5. podawanie chemioterapii drogą dożylną, doustną oraz poprzez porty naczyniowe,
 6. prowadzenie leczenia wspomagającego: leczenie gorączki neutropenicznej (profilaktyka pierwotna i wtórna), leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi: KKCz, KKP, albuminy, osocze, immunoglobuliny, leczenie przeciwbólowe,
 7. planowanie i prowadzenie leczenia skojarzonego w ramach zespołu wielodyscyplinarnego,
 8. konsultacje onkologiczne dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. i innych placówek medycznych,
 9. konsultacje i terapia psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin.

Zapleczem diagnostycznym dla Oddziału i Poradni są:

 1. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej z możliwością wykonania: CT, AMRI, MMGR, USG,
 2. Zakład Patomorfologii,
 3. Pracownia Scyntygrafii Bródnowskie Centrum Specjalistyczne w Warszawie ul. Kondratowicza 8,
 4. Pracownię PET – CT zgodnie z preferencjami pacjenta.

Oddział i Poradnia pełnią rolę placówki konsultacyjnej onkologicznej dla innych oddziałów szpitalnych. Pacjenci otrzymują kompleksowa opiekę medyczną, w razie konieczności kierowani są do placówek o wyższym poziomie referencyjności. Oddział Onkologii Ogólnej współpracuje z Centrum Onkologii w Warszawie, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Instytutem i Kliniką Hematologii w Warszawie, Kliniką Hematologii w Lublinie, Radomskim Centrum Onkologii. Pacjenci wymagający leczenia radioterapią kierowani są, po uprzedniej konsultacji i uzgodnieniu terminu do Radomskiego Centrum Onkologii. Konsultacje radioterapeutyczne przeprowadzane są jeden raz w tygodniu w środę od godz. 12.00.

 MG 1375Konsylia onkologiczne w ramach karty DILO odbywają się w środy od godz. 11.00 na parterze tutejszego Szpitala.

Pacjenci z nowotworami płuc diagnozowani są i leczeni w Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz w Poradni Onkologicznej. Konsultacje torakochirurgiczne zapewniają lekarze z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26.

Pacjenci zdyskwalifikowani od leczenia przyczynowego na leczenie objawowe kierowani są do Oddziału Paliatywnego w Zwoleniu lub do hospicjów domowych.

Wysokospecjalistyczne zaplecze diagnostyczne, wykształcona kadra medyczna umożliwia realizację zadań związanych z prowadzeniem specjalizacji z onkologii klinicznej. Oddział Onkologii  Ogólnej wpisany jest na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu onkologii klinicznej - 6 miejsc.


Wykonywane procedury