Hemodynamika klt. CZ radością informujemy, że Pracownia Hemodynamiki działająca przy Klinicznym Oddziale Kardiologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu kierowanym przez płk. prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszka Markuszewskiego uzyskała akredytację najwyższego stopnia - klasy C Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to swoista nobilitacja dla naszego szpitala, bowiem dołączyliśmy w ten sposób do nielicznej grupy pracowni w kraju o najwyższym stopniu referencyjności.To dowód uznania dla fachowości i zaangażowania całego zespołu Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz dla całego zespołu Klinicznego Oddziału Kardiologii i Dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, których działania ogniskują się na codziennej walce o zdrowie i życie każdego pacjenta.Taka akredytacja to certyfikat najwyższej jakości usług zabiegów wykonywanych w Pracowniach Kardiologii Interwencyjnej. Spełniliśmy najostrzejsze kryteria, na które składają się m.in.:- wysokiej klasy urządzenia i sprzęt medyczny,
- wysokiej klasy doświadczony personel lekarski, pielęgniarski oraz technicy radiologii i personel pomocniczy,
- wysoka liczba wykonywanych procedur medycznych:
       - koronarografii,
       - plastyk wieńcowych,
       - ostrych zespołów wieńcowych,
       - złożonych zabiegów (rotablacji, badań wewnątrznaczyniowych, zamknięcia uszka lewego przedsionka, BAV),
       - diagnostyki wad serca,
       - kardiomiopatii i innych chorób serca.

 


Ponadto Pracownia pełni całodobowy dyżur i stale współpracuje z Oddziałem Kardiochirurgii i pozostałymi oddziałami wchodzącymi w skład Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych MSS w Radomiu.