prof. MarkuszewskiRekomendujemy wywiad w lokalnym "Echu Dnia" z Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, a w naszym szpitalu kierownikiem Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz Klinicznego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej płk prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Markuszewskim. 

 

 

TUTAJ link do wywiadu.