misja szpitalaMisją Naszego Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem  personelu,  najlepszymi  tradycjami  oraz  nowymi  technologiami  medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

 

,,PRZYWRÓCIĆ ZDROWIE, ULŻYĆ W CIERPIENIU”

 

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do:
1. Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi :

  • Usług medycznych
  • Środowiska naturalnego
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

3. Przestrzegania praw pacjenta.

4. Stałego i systematycznego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem, poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu,

5. Ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych.

6. Współpracy z zewnętrznymi instytucjami.

7. Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i pracowników, stale dążymy do obowiązujących światowych standardów. Dążymy do tego, aby nasz Szpital był unikalny  w swojej statutowej działalności, przez to podnosimy zaufanie i satysfakcję pacjentów.