lek Tomasz Skura

       Prezes Zarządu

        Dyrektor ds. Lecznictwa

         tel. 48 361-39-00

         fax 48 345-11-18

 

mgr inż. Krzysztof Zając 

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

tel. 48 361-39-06

fax 48 345-10-43

 

mgr Łukasz Skrzeczyński

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. zarządzania jakością

tel. 48 361-48-88

fax 48 345-10-43

 

DYREKCJA

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr  Ewa Golonka

tel: 48 361-39-06

fax: 48 345-10-43

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

mgr Bożenna Pacholczak

tel: 48 361-39-00

fax: 48 354-11-18

 

Prokurent, Główny Księgowy

mgr Alicja Jastrzębska

tel: 48 361-30-04