ewelina

ewelina

piątek, 06 grudzień 2019 14:16

KONSERWACJA DŹWIGÓW SZPITALNYCH

Nr sprawy: DZP.341.62.2019 – przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000, 00 euro


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2019
Wynik postępowania