ewelina

ewelina

środa, 16 październik 2019 12:49

DOSTAWA RESPIRATORÓW

Nr sprawy: DZP.341.56.2019 – przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000, 00 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Korespondencja z dnia 22.10.2019

Informacja z otwarcia z dnia 25.10.2019

Wynik postępowania