Źródło finansowania:

694.980,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu: "Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja" realizowanego w latach 2019-2020:

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji będących podstawą do budowy nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

 

Zakres zadania realizowany w 2019 roku:

1. Wykonanie wielobranżowej koncepcji.

 

Zakres zadania realizowany w 2020 roku:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji.

 

Więcej na temat planowanej inwestycji TUTAJ