Źródła finansowania:

2 727 000,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo FADO stopka

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania: "Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w roku 202:

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją zespołu transformatorów oraz przebudową rozdzielni niskiego napięcia funkcjonalnych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakupu, dostawy i montażu wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2020:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Roboty budowlano-montażowe.

3. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

4. Nadzór inwestorski.