Źródła finansowania:

 7 300 000,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo FADO stopka

Opis zakresu rzeczowego Zadanie pod nazwą: "Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w 2020 roku:

Zakres Zadania obejmuje utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu, w którym szkolony będzie personel medyczny oraz wykonywane będą zabiegi trombektomii mechanicznej, dzięki której możliwe będzie leczenie udaru niedokrwiennego. W ramach Zadania zostaną wykonane roboty budwolano-montażowe w zakresie niezbędnym do adaptacji pomieszczenia na potrzeby utworzenia centrum udarowego i zostaną zakupione dwa symulatory oraz tomograf komputerowy.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2020 roku:

1. Roboty budowlano-montażowe.

2. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego, w tym:

2.1 Tomograf komputerowy z włączeniem do systemu komputerowego szpitala - szt. 1

2.2. Stacjonarny system do treningu interwencji wewnątrznaczyniowych (symulator stacjonarny) - szt. 1

2.3. Mobilny system do treningu interwencji wewnątrznaczyniowych (symulator przenośny) - szt. 1

 

Ośrodek Udarowy 1    Ośrodek Udarowy 8   Ośrodek Udarowy 2   Ośrodek Udarowy 3   Ośrodek Udarowy 4   Ośrodek Udarowy 5   Ośrodek Udarowy 6   TK