Źródło finansowania:

95 712,72 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Naprawa aparatu angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” realizowanego w 2023 roku.
W ramach Zadania zostanie sfinansowana naprawa angiografu OPTIMA IGS 320 TAICHI SYSTEM firmy GE poprzez wymianę kolimatora.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Kolimator 1 szt.