Źródło finansowania:

489 435,25 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

 

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą ,,Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” realizowanego w 2023 roku. Zakres Zadania obejmuje naprawę tomografu komputerowego Revolution EVO 3.6B LONG BJG polegającą na wymianie:


1. Lampa rentgenowska 1 szt

2. Transformator wysokiego napięcia 1 szt