Źródło finansowania:

1 015 740,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą ,,Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” realizowanego w 2023 roku.

Zakres Zadania obejmuje naprawę tomografu komputerowego Revolution CT ES 80 HVY polegającą na wymianie uszkodzonej lampy RTG.