Źródło finansowania:

837 632,66 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza

 

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu realizowanego w 2023 roku.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:


1. Zakup, dostawa i montaż zestawu do badań EUS 1 zestaw.

2. Zakup, dostawa i montaż myjni endoskopowo -chemiczno -termicznej – 2 szt.
3. Zakup, dostawa i montaż myjni dezynfektor – 1 szt.