Źródło finansowania:

598 859,03 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych” realizowanego w 2023 roku.


Zakres rzeczowy Zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., w tym dla Klinicznego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Oddziału Wewnętrznego II i Nadciśnienia Tętniczego, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Klinicznego Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:


1. Kolposkop z drukarką – 1 szt.
2. Zestaw do badań holterowskich:
- Zestaw komputerowy z dwoma monitorami i drukarką
- Oprogramowanie do analizy holterowskiej
- Rejestrator holterowski EKG x2
3. Kardiomonitor – 8 szt.
4. Stacja centralnego monitorowania – 2 szt.
5. Aparat USG – 1 szt.

6. Ultrasonograf okulistyczny z wyposażeniem 1 szt.

7. Rejestrator ciśnieniowy z mankietem 2 szt.