Źródło finansowania:

355 446,63 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu etap I dokumentacja realizowanego w latach 2023 2024.


Zakres Zadania obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej polegającej na opracowaniu wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Inwestycji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:


1. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:


1. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej.