Źródło finansowania:

644 203,69 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

 

Opis zakresu rzeczowego zadania: „Naprawa 64- rzędowego tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” realizowanego w roku 2023.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

1. Naprawa tomografu komputerowego Revolution EVO 3.6B LONG BJG poprzez wymianę Modułu DTS 1 szt. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.