Źródło finansowania:

1 709 573,58 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii realizowanego w 2023 roku.


Zakres rzeczowy Zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.


Zakres prac realizowanych w roku 2023:


1. Nóż ultradźwiękowy 1 szt.

2. Lampa czołowa operacyjna neurochirurgiczna 2 szt.

3. System neuronawigacji 1 szt.