zestaw logotypów 1

 

 

Darczyńca, czyli Województwo Mazowieckiego reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, realizuje projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, którego celem jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu (Szpitalowi) prawo własności do nakładów inwestycyjnych poniesionych na modyfikację i rozbudowę rezonansu magnetycznego, o wartości 3.381.405,60 zł