Źródło finansowania:

1 510 099,81 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.” realizowanego w 2024 roku.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:1 Kolonoskop wideo 2 szt.
2 Gastroskop zabiegowy 1 szt.
3 Gastroskop wideo - diagnostyczny 1 szt.
4 Duodenoskop 1 szt
5 Enteroskop (jejunoskop) wraz ze sterownikiem osłony balonowej 1 szt.
6 Szafy do przechowywania endoskopów 2 szt