Źródło finansowania:

870 842, 02 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. zo.o. w Radomiu.” realizowanego w 2024 roku. Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:1 Łóżko szpitalne 49 szt.
2 Łóżko szpitalne specjalistyczne 14 szt.