Źródło finansowania:

726 093,72 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowiecki Szpitalu Specjalistycznym Sp.z o.o. w Radomiu” realizowanego w 2024 roku.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:


1. Aparat do cytologii płynnej 1 szt.

2. Separator komórek 1 szt.

3. Stół laboratoryjny 1 komplet.