MG 1415Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologicznego, Pododdziału Udarowego: dr n. med. Krzysztof Nadgrodkiewicz
 
 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Anna Jerzmańska

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-34-28

PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

 SM. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin 

                       Pododdział Udarowy - 16 

Oddział Neurologiczny zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Dysponujemy całodobowym dostępem do badań TK głowy, badań angio-TK tt. domózgowych i śródczaszkowych oraz USG Dopplera tt. domózgowych. Ponadto wykonujemy tomografię perfuzyjną, MRI głowy z ocena dyfuzji oraz badania angio-MR. Rutynowo wykonywane są również badania echokardiograficzne, Holter RR, i Holter EKG.

Posiadamy także możliwość wykonania badania DSA w diagnostyce chorób naczyniowych OUN z możliwością embolizacji tętniaków śródczaszkowych. Dysponujemy 6 łóżkami intensywnego nadzoru zapewniając monitoring podstawowych czynności życiowych a także w razie potrzeby wentylację mechaniczną. Oddział zapewnia wczesną rehabilitacje poudarową, terapię logopedyczną oraz psychologiczną już od pierwszej doby zachorowania. Współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej tut. Szpitala do którego przekazujemy Pacjentów po ostrym okresie udaru celem dalszego usprawnienia.

Przy kwalifikacji Pacjentów do leczenia  drugoliniowego dysponujemy konsultacjami w zakresie kardiologii, okulistyki, dermatologii a także oznaczeniem przeciwciał VZV, posiadamy możliwość badania przeciwciał anty-JCV w Laboratorium Unilabs (w Kopenhadze). Wdrożenie terapii odbywa się pod monitoringiem EKG.  SPMS leczymy również Mitoksantronem oraz Kladrybiną.

W przypadku podejrzenia schorzeń neuroinfekcyjnych oprócz badań neuroobrazowych wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z określeniem indexu IgG oraz badań serologicznych, cytologicznych a także posiew płynu mózgowo-rdzeniowego i antybiogram.

 

 

 MG 1413Zapewniamy również diagnostykę różnicową napadowych stanów zaburzeń świadomości w tym padaczki i TGA dysponując Pracownią EEG, Holterem EKG, badaniem perfuzji mózgowej w TK i MR. Leczenie padaczki monitorujemy badaniami EEG a także oznaczamy stężenia leków przeciwpadaczkowych – CBZ i VPA.  Istnieje również możliwość wykonania TILT testu w  Oddziale Kardiologii.

Przyjmujemy również Chorych do diagnostyki bólów i zawrotów głowy korzystając z badań neuroobrazowych głowy, badania EEG a także badania VNG dostępnego  w Poradni Audiologicznej.