ped.1Kierownik Oddziału Pediatrycznego: lek Paweł Strus - specjalista pediatra 

tel. do sekretariatu: 48 361-37-59

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: Ewa Cybula, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

tel. 48 361-49-50

Dyżurka pielęgniarek odcinek niemowlęcy tel. 48 361-37-50

Dyżurka pielęgniarek tel. 48 361-37-58

Lokalizacja: VII piętro budynek główny szpitala

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

Problem zaparć nawykowych u dzieci i zapobieganie im

 

Zapobieganie przenoszeniu zakażeń rotawirusowych w oddziale pediatrii 

 

 

Liczba łóżek: 14

Oddział posiada 14 łóżek na salach 2 i 3 osobowych w tym jedna separatka; podzielony jest na odcinek dzieci starszych i odcinek niemowlęcy.

Personel oddziału stanowi wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarsko - pielęgniarski.

Zespół lekarski pracuje w systemie równoważono- dyżurowym.

W Oddziale pediatrycznym leczymy choroby z zakresu:

1. Układu oddechowego: zapalenia oskrzeli,zapalenia płuc,zapalenia krtani, zaostrzenia astmy oskrzelowej,zapalenia ucha środkowego,zapalenia węzłów chłonnych, oraz wstępna diagnostyka wad wrodzonych układu oddechowego.

2. Układu krążenia: wstępna diagnostyka wad serca,diagnostyka nadciśnienia tętniczego, diagnostyka zaburzeń rytmu serca.

3. Choroby metaboliczna: kwasica ketonowa w cukrzycy typu 1,diagnostyka otyłości.ped2

4. Choroby endokrynologiczne:wstępna diagnostyka.

5.Układu moczowego: zakażenia układu moczowego,odmiedniczkowe zapalenie nerek,zespół nerczycowy,wstępna diagnostyka wad układu moczowego, moczenia nocnego i dziennego i  kamicy nerkowej.

6. Układu nerwowego:wstępna diagnostyka zaburzeń napadowych,wodogłowia, małogłowia, zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

7. Układu pokarmowego:biegunki ostre i przewlekłe do 2 roku życia,choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy,wstępna diagnostyka chorób wątroby,wstępna diagnostyka chorób wątroby, wstępna diagnostyka zapaleń jelit, w tym zapaleń nieswoistych oraz celiakii,choroby pasożytnicze,zaparcia, choroby trzustki.

8. Układu mięśniowo- stawowego: wstępna diagnostyka zapalenia stawów.

9. Skóra: zaostrzenie AZS, pokrzywki, zapalenia naczyń,plamice,rumień guzowaty,rumień wielopostaciowy.

10. Wstępna diagnostyka chorób rozrostowych.

W procesie diagnostyczno- leczniczym, na co dzień, Oddział Pediatryczny współpracuje z:

·     Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziałem Chirurgii Dziecięcej, Oddziałem Laryngologicznym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

·     Poradniami Specjalistycznymi: Alergologii Dziecięcej (testy skórne, spirometria, immunoterapia swoista), Kardiologii Dziecięcej(Echokardiografia, Holter EKG, Holter RR), Gastrologii Dziecięcej (badania endoskopowe), Audiologiczną, Okulistyczną, Ginekologiczną, Ortopedyczną, Rehabilitacyjną

.     z pracownią EEG bez możliwości konsultacji neurologa dziecięcego,

·      Psychologiem Klinicznym.

ped3W sytuacjach klinicznych wymagających leczenia i diagnostyki wysokospecjalistycznej oddział współpracuje z IP Centrum Zdrowia Dziecka , Instytutem Matki i Dziecka oraz Klinikami Pediatrycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W czasie hospitalizacji w ciągu całej doby z dzieckiem może przebywać jedno z rodziców. Oddział dysponuje 28 fotelami z możliwością rozłożenia. Leżanki są darowizną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oddział Pediatryczny jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii - 12 miejsc.

W czasie hospitalizacji dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczych (w zakresie zajęć pozalekcyjnych) prowadzonych przez nauczyciela dyplomowanego - panią mgr Katarzynę Myśliwiec z Zespołu Szkól Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu.  Prace plastyczne pacjentów wykonywane pod kierunkiem pani Myśliwiec są nagradzane w ogólnopolskich konkursach.

 

Kubusiowe Szpitale


W ramach projektu ,,Kubuś maluje oddziały dziecięce” realizowanego przez MASPEX Wadowice Sp. z o.o. Oddziały Pediatryczny i Chirurgii Dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. dołączyły do grona ,,Kubusiowych Szpitali”. Prace artystyczne wykonał Pan Maciej Kot – ceniony malarz, specjalizujący się  w aranżowaniu przestrzeni przeznaczonych dla dzieci.


Talent i praca Pana Macieja Kota sprawiły, że nasze oddziały przeszły prawdziwą metamorfozę. Ściany oddziałów stały się pełne bajkowych postaci i radosnych kolorów, które cieszą chore dzieci, co w oczywisty sposób pomaga im przetrwać trudny czas choroby. Wyrażamy wdzięczność za upiększenie korytarzy oddziałów dziecięcych naszego Szpitala.

 

Wykonywane procedury